Aparaty słuchowe Kraków - Auris Medic - bezpłatne badanie słuchu Kraków
CAPD

 

 

 Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego ( CAPD )

 

Prowadzimy  diagnostykę w kierunku zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD

 

Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego  ( auditory processing disorder – APD ) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na  poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych .

 

Występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego można podejrzewać , jeżeli pomimo prawidłowej inteligencji dziecko prezentuje poniższe objawy :

- trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych ( klasa lekcyjna)

- trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie

-mylenie podobnie brzmiących wyrazów

- problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk

- problemy w dłuższym utrzymywaniu uwagi na zadaniu wymagającym słuchania ( zwłaszcza w obecności bodźców rozpraszających )

- trudności z rozumieniem złożonych poleceń lub dłuższych wypowiedzi lub opowiadań.

 

Dzieci z podejrzeniem upośledzenia wyższych czynności słuchu , mimo prawidłowych wyników badan audiometrii tonalnej , zachowują się podobnie jak dzieci z lekkim niedosłuchem i mają trudności z nauką ze słuchu , szczególnie w otoczeniu hałasu .

Maciej Małysa Aurismedic
31-150 Kraków, Rynek Kleparski 12
tel: 12 422-49-77
WSPÓŁPRACUJEMY Z:
design: P-sign
web: AWOLG